OPRACOWANIE NATURALNYCH KOSMETYKÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH OCHRONNYCH WZGLĘDEM PROMIENIOWANIA W ZAKRESIE UVA I UVB NA BAZIE EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH POZYSKANYCH W EKOLOGICZNYCH PROCESACH BEZROZPUSZCZALNIKOWYCH O WYMAGANYM PROFILU BEZPIECZEŃSTWA

Numer projektu:

POIR.01.01.01-00-0591/21

Opis projektu:

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie naturalnych kosmetyków o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA i UVB na bazie ekstraktów roślinnych pozyskanych w ekologicznych procesach bezrozpuszczalnikowych o wymaganym profilu bezpieczeństwa.

Projekt oraz jego koncepcja powstała o analizę rynku kosmetyków naturalnych oraz zidentyfikowaną lukę w zakresie bezpiecznych, skutecznych produktów o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA i UVB. Bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo produktu, w tym aktywność przeciwdrobnoustrojowa. We wskazanym zakresie Spółka widzi niezaspokojoną potrzebę rynku. Założenia koncepcyjne Przedsięwzięcia odpowiadają na najnowocześniejsze trendy w branży kosmetyków naturalnych. Na całym świecie dynamicznie rozwija się trend ekologiczny we wszystkich aspektach życia, a co za tym idzie, obserwuje się coraz większe zainteresowanie produktami naturalnymi na rynku kosmetyków.

Projekt zostanie zrealizowany z udziałem kluczowym podwykonawcą – Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych.

DOKUMENTACJA

Dokumentacja do pobrania:

DOKUMENTACJA

Rozstrzygnięte postępowania: