Projekt nr POIR.03.03.03-06-0045/20

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności marki YAPPCO na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiej branży kosmetycznej oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 434 000,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 325 500,00 PLN

 

Projekt nr POIR.03.03.03-06-0009/21

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja prowadzonej działalności na rynkach Zatoki Perskiej. Realizacja działań objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu prowadzić będzie do zwiększenia rozpoznawalności marki produktowej oraz jej konkurencyjności. Implementacja powziętych działań projektowych przyczyni się do materializacji założonych w projekcie wartości docelowych wskaźników rezultatu tj. wygenerowania przychodów ze sprzedaży na eksport produktów oraz podpisania kontraktów biznesowych.

Wartość projektu: 532 600,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt:  399 450,00 PLN

 
 
Projekt nr POIR.01.01.01-00-0591/21

Opis projektu:

Opracowanie naturalnych kosmetyków o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie uva i uvb na bazie ekstraktów roślinnych pozyskanych w ekologicznych procesach bezrozpuszczalnikowych o wymaganym profilu bezpieczeństwa.

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie naturalnych kosmetyków o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA i UVB na bazie ekstraktów roślinnych pozyskanych w ekologicznych procesach bezrozpuszczalnikowych o wymaganym profilu bezpieczeństwa.

Projekt oraz jego koncepcja powstała o analizę rynku kosmetyków naturalnych oraz zidentyfikowaną lukę w zakresie bezpiecznych, skutecznych produktów o właściwościach ochronnych względem promieniowania w zakresie UVA i UVB. Bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo produktu, w tym aktywność przeciwdrobnoustrojowa. We wskazanym zakresie Spółka widzi niezaspokojoną potrzebę rynku. Założenia koncepcyjne Przedsięwzięcia odpowiadają na najnowocześniejsze trendy w branży kosmetyków naturalnych. Na całym świecie dynamicznie rozwija się trend ekologiczny we wszystkich aspektach życia, a co za tym idzie, obserwuje się coraz większe zainteresowanie produktami naturalnymi na rynku kosmetyków.

Projekt zostanie zrealizowany z udziałem kluczowym podwykonawcą – Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych.

Projekt nr POPW.01.03.01-06-0028/20

Opis projektu:

Wdrożenie innowacyjnych kosmetyków naturalnych na bazie regionalnych surowców pozyskiwanych
zgodnie z założeniami gospodarki cyrkularnej, wykazujących wysoki potencjał antyoksydacyjny.

Głównym celem Projektu jest odpowiedzenie na wyzwania rynkowe stojące przed Spółką oraz
komercjalizacja opracowanych w Spółce innowacyjnych produktów. Planowany do wdrożenia produkt to
kosmetyki naturalne na bazie regionalnych surowców pozyskiwanych zgodnie z założeniami gospodarki
cyrkularnej, wykazujących wysoki potencjał antyoksydacyjny. Produkty charakteryzują się bardzo
wysokimi parametrami jakościowymi w obszarze bezpieczeństwa oraz funkcjonalności. Ważną wartością
dodaną produktów jest ich silne wpisywanie się w filozofię gospodarki cyrkulacyjnej. Produkty stanowią
efekt prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Spółkę, a przy tym stanowią innowację co
najmniej w skali kraju.

Wartość projektu: 12 571 820,36 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt:  7 154 260,51 PLN

DOKUMENTACJA

Rozpoczęte postępowania:

Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate,  Octyldodecanol, Sodium Stearoyl Glutamate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/ Capric Triglyceride – projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

Pyrus Malus Seed Oil -projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

γ-PGA – kwas gamma-poliglutaminowy – projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

Kompozycja zapachowa Sunset Smooth -projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

Kwasek cytrynowy jednowodny spożywczy – projekt POIR.01.01.01-00-00591/21

Dokumentacja do pobrania:

Zakup urządzeń produkcyjnych cz. 1 – projekt nr POPW.01.03.01-06-0028/20

Dokumentacja do pobrania:

Leasing homogenizatora laboratoryjnego 5 l – 1 sztuka

DOKUMENTACJA

Rozstrzygnięte postępowania:

Butyrospermum Parkii Butter, Glyceryl Stearate,  Octyldodecanol, Sodium Stearoyl Glutamate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/ Capric Triglyceride – projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

Pyrus Malus Seed Oil -projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

γ-PGA – kwas gamma-poliglutaminowy – projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

Kompozycja zapachowa Sunset Smooth -projekt POIR.01.01.01-00-0591/21

Dokumentacja do pobrania:

Kwasek cytrynowy jednowodny spożywczy – projekt POIR.01.01.01-00-00591/21

Dokumentacja do pobrania:

Zakup urządzeń produkcyjnych cz. 1 – projekt nr POPW.01.03.01-06-0028/20

Dokumentacja do pobrania: