Naturalne opakowania

Materiały opakowań z odnawialnych źródeł i recyklingu.

Tuby w 100% z trzciny cukrowej, która w ciągu naturalnych procesów biotechnologicznych przekształcana jest w biopolimer.

Czym jest biopolimer?

Zgodnie z definicją European Bioplastics Association, tworzywa wytwarzane ze źródeł odnawialnych i / lub tworzyw biodegradowalnych są klasyfikowane jako biopolimery. Biopolimery stosowane w naszych tubach są wytwarzane z odnawialnego surowca: etanolu (alkoholu) z brazylijskiej trzciny cukrowej. Tradycyjny polimer jest zwykle wytwarzany z surowców kopalnych, takich jak ropa naftowa lub gaz ziemny. Polimery można znaleźć w wielu produktach codziennego użytku: między innymi w opakowaniach żywności, kosmetyków, napojów, itp.

Skąd pochodzi trzcina cukrowa, stosowana w naszych tubach?

Braskem – dostawca materiału na nasze tuby pozyskuje 100% swoich surowców od dostawców w Brazylii, którzy nie wykorzystują wypalania lasów, jako metody pozyskiwania terenu pod uprawy. Około 90% plantacji trzciny cukrowej wykorzystywanych do produkcji etanolu koncentruje się w południowo-środkowym regionie Brazylii, położonym ponad 2.500 km od regionu Amazonii. Ekspansja obszarów wykorzystywanych do sadzenia trzciny cukrowej jest regulowana przez Sugarcane Agroecological Zoning (Strefę Agroekologiczną Trzciny Cukrowej). Uprawa trzciny cukrowej wykorzystywanej do produkcji biopolimeru zajmuje tylko 0,02% gruntów rolnych w Brazylii. Ponadto uprawy prowadzone są w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, z dbałością o ochronę różnorodności biologicznej.

Ślad węglowy.

Ślad węglowy – jest to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego, obejmuje emisje: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2.

Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane:

  • wydobyciem surowców, z których został wytworzony,
  • produkcją,
  • użytkowaniem,
  • składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu.

Ślad węglowy, który powstaje podczas produkcji biopolietylenu jest o 50% niższy od śladu powstałego przy wytworzeniu konwencjonalnego polietylenu. Na każdy kilogram wytworzonego biopolietylenu, trzcina cukrowa pochłania z powietrza aż 3,09 kilograma CO2, zmniejszając tym samym zawartość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, co wpływa pozytywnie na zwalczanie efektu cieplarnianego. Co więcej, 80% energii zużytej podczas procesu produkcji pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Czy w tubach można znaleźć pestycydy?

Stosowanie pestycydów na plantacjach trzciny cukrowej w Brazylii jest rzadkie, a stosowanie fungicydów praktycznie nie istnieje. Ponadto, z powodu procesu polimeryzacji, biopolietylen nie zawiera żadnych pozostałości pestycydów.

Zatem tuby Yappco, to:

  • odnawialne źródła pozyskiwania surowca,
  • redukcja o 50% śladu węglowego,
  • pełny recykling,
  • pozyskiwanie materiału z upraw przyjaznych środowisku, nie szkodzących produkcji żywności.

 

Kartoniki w 100% z makulatury

Papier na opakowania Yappco pochodzi z odzysku w procesie recyklingu i  wykonany jest w 100 % z makulatury. Pochodzi z kontrolowanych, odpowiedzialnych ekologicznie źródeł, dzięki czemu posiada on certyfikaty FSC.

Czym jest cetyfikat FSC?

FSC (Forest Stewardship Council) to system certyfikacji produktów pochodzących z lasów, m.in. papieru. Zapewnia on pozyskiwanie drewna przy jednoczesnym zachowaniu żywotności lasów oraz ich bogactw biologicznych. Certyfikat FSC jest jednym z najbardziej wiarygodnych na świecie systemów kontroli zasobów leśnych.

Opakowania kosmetyków Yappco powstały z naturalnych materiałów jak piasek, trzcina cukrowa, drewno. Ponadto są ekologiczne bo nadają się do recyklingu lub jak np. papier, powstały w 100% z przetworzenia zużytego surowca.

Opakowania do ponownego przetworzenia.

Butelki z bezpiecznego szkła

Szkło stanowi najzdrowszy i najbezpieczniejszy dla zawartości opakowania rodzaj materiału. Należy ono do substancji całkowicie nieprzepuszczalnych i nierozpuszczalnych w żadnym środku chemicznym. Nie zawiera szkodliwych chemikaliów, jakie można spotkać w materiałach wytworzonych z ropy naftowej, jak np. bisfenol A, ITX, estry ftalowe czy aldehyd octowy. Jest to szczególnie istotne dla osób zmagających się z alergią, osób starszych i kobiet w ciąży, dla których bezpieczeństwo produktu jest niezwykle ważną kwestią.

Szkło nie uwalnia żadnych substancji do zawartości opakowania, nawet podgrzane do wysokich temperatur, które mogą występować np. podczas letniego transportu lub składowania.

Dzięki tym właściwościom szklane butelki stanowią bezpieczne opakowanie dla kosmetyków Yappco. Żadne substancje nie przenikają do przechowywanego wewnątrz kosmetyku, nawet pod wpływem wysokich temperatur, czego nie można powiedzieć o opakowaniach metalowych czy zrobionych z niektórych tworzyw sztucznych. Szkło stanowi barierę przed przedostawaniem się tlenu do środka opakowania. Matowa powierzchnia butelki ogranicza destrukcyjny wpływ promieniowania słonecznego.

Szkło jest materiałem, który w 100% podlega recyklingowi, w nieograniczonej ilości cykli. Oznacza to, że z butelki po zużytym kosmetyku można wielokrotnie wyprodukować taką samą butelkę, o tych samych właściwościach, bez istotnych strat materiału. Cykl przetwarzania szkła zużywa relatywnie mniej energii. Ponowne wykorzystanie materiału przyczynia się do oszczędzania energii i zmniejszania ilości odpadów na składowiskach.