POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych Klientów i Konsumentów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów lub Konsumentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient lub Konsument wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów i Konsumentów Sklepu internetowego mogą być:
    1.  W przypadku Klienta lub Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta lub Konsumenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
    2.  W przypadku Klienta lub Konsumenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta lub Konsumenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient lub Konsument ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.